Condensia

Condensia és una companyia ambiciosa especialitzada en la fabricació d'èsters, polièsters i poliol-polièsters. A més d'invertir en el desenvolupament de productes biodegradables, compta amb alts nivells de qualitat, ja que el 70% dels seus productes s'exporta a mercats altament competitius. Des de l'estudi, aconseguim aportar coherència a la seva marca redissenyant tota la seva imatge per a, posteriorment, dissenyar la seva senyalística completament concorde a aquesta nova imatge i la seva web pública.

Condensia ens va encarregar un projecte amb varietat de suports, contingut web i gràfic. El primer desafiament va ser redissenyar la imatge de marca i el seu logotip, que comptava amb més de 40 anys, i que creguem en sintonia als seus nous objectius i valors. Després, dissenyem tot el material corporatiu físic des de les targetes als catàlegs, les factures, els albarans… però també les aplicacions digitals com les plantilles de mail i les presentacions.

Plantegem i articulem, d'altra banda, tota la web amb un CMS a mesura, basat en PHP i JavaScript. En ser responsive, s'adapta a qualsevol dispositiu mòbil i, a més, segueix els estàndards per a un posicionament web orgànic òptim. Avui dia, continuem automatitzant moltes de les seves gestions gràcies a que el nou CMS ens permet la iteració i l'escalabilitat per a realitzar actualitzacions periòdiques.

Més endavant, en la segona fase del procés, elaborem tots els dissenys de la senyalística de tota la fàbrica, la seva façana i totes les seves zones comunes, en harmonia amb el logotip i la nova imatge de marca. En una tercera fase, ampliem i unifiquem aquests dissenys aplicant-los a l'oficina central de Condensia situada a Barcelona, de manera que totes les instal·lacions quedessin adaptades al nou branding. La imatge corporativa de l'empresa segueix en constant expansió, ja que actualment continuem dissenyant nous elements com a fulls de mà, carpetes per a congressos o roll-ups.

1 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
2 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
3 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
1 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
2 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
3 h diseno ux dessarrollo web branding condensia
4 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
5 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
6 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
7 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
8 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
9 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
10 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
11 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
12 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
13 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
14 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
15 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
16 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
17 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
18 v diseno ux dessarrollo web branding condensia
19 v diseno ux dessarrollo web branding condensia