Participa

Participa és un projecte de recerca social de l'Institut Guttmann. Està orientat a identificar quins factors faciliten i dificulten la participació de les persones amb discapacitat en la societat, amb la voluntat d'aportar solucions innovadores que facin possible una convivència més inclusiva. El nostre encàrrec va consistir a dissenyar i desenvolupar totes les eines digitals que articulen l'estudi entre les quals es troben la web, dues plataformes privades enfocades als diversos públics i un fòrum.

En aquesta ocasió treballem conjuntament amb l'equip de recerca de l'Institut Guttmann, encarregant-nos de dissenyar i desenvolupar tota l'experiència d'usuari i les eines necessàries per a completar l'itinerari de qüestionaris que conforma l'estudi. El resultat van ser dues plataformes privades multidispositiu basades en Codeigniter, PHP i JavaScript i que funcionen en un CMS propi fet a mesura. A pesar que totes dues plataformes van suposar processos completament diferents a nivell de concepció i disseny, són visualment coherents.

Per als participants de l'estudi creem una àrea privada des de la qual poden comprovar el seu progrés i rebre feedback i alertes a mesura que es van aconseguint fites. Cada casuística del sistema està ludificada: una vegada que es completa el primer qüestionari, el sistema filtra els següents per a enfocar-los a unes necessitats concretes.

D'altra banda, dissenyem i desenvolupem una altra àrea privada implementant les eines que els doctors i investigadors necessitaven per a confeccionar els diversos itineraris, des del contingut dels qüestionaris fins a les puntuacions obtingudes en cadascun. Així, de totes les respostes i interaccions obtingudes es poden extreure estadístiques per a les conclusions de l'estudi.

A més, dissenyem i desenvolupem la web pública basada en Wordpress, des de la qual qualsevol pot informar-se sobre Participa i conscienciar-se amb l'objectiu de l'estudi. També vam donar forma a un fòrum en el qual els usuaris discapacitats poden compartir opinions i experiències.

Aquest projecte va ser desenvolupat enmig de la pandèmia, amb totes les complexitats que això comporta. Finalment, va tirar endavant i va tenir una gran repercussió mediàtica, cosa que sens dubte va contribuir a l'abast i objectiu de l'estudi. Avui dia és el propi personal de l'Institut Guttman qui s'encarrega de gestionar les plataformes, després d'haver rebut la formació necessària per a aconseguir fer-ho de manera autònoma.

diseo y desarrollo web a medida 1
diseo y desarrollo web a medida 2
diseo y desarrollo web a medida 3
diseo y desarrollo web a medida 4
diseo y desarrollo web a medida 5
diseo y desarrollo web a medida 6
diseo y desarrollo web a medida 1
diseo y desarrollo web a medida 2
diseo y desarrollo web a medida 3
diseo y desarrollo web a medida 4
diseo y desarrollo web a medida 5
diseo y desarrollo web a medida 6
diseo y desarrollo web a medida 1
diseo y desarrollo web a medida 2
diseo y desarrollo web a medida 3
diseo y desarrollo web a medida 4
diseo y desarrollo web a medida 5
diseo y desarrollo web a medida 1
diseo y desarrollo web a medida 2
diseo y desarrollo web a medida 3
diseo y desarrollo web a medida 4
diseo y desarrollo web a medida 5
diseo y desarrollo web a medida 21
diseo y desarrollo web a medida 31
diseo y desarrollo web a medida 41