Digitalització de Processos

L'objectiu principal d'aquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital

Categoria de la solució:

Gestió de processos

Fins a 6.000€

Dirigit als segments:

0 < 3 empleats: 2.000€ Segment III.

3 < 9 empleats: 3.000€ Segment II.

10 < 50 empleats: 6.000€ Segment I.

Descripció de la solució:

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.

Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària , ia la seva normativa de desenvolupament.

Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.

Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

S'entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor, mentre que solució vertical és aquella que suporta un únic procés dins la cadena de valor del teu pime.

Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

Actualitzable: accedireu a actualitzacions de la solució amb noves versions.

Escalable: si la vostra empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Mòduls individuals: es podran incorporar nous mòduls individuals, sent aquests aquells que agrupen o suporten un únic subprocés de la cadena de valor de la teva pime, sobre una solució de gestió de processos ja existent. No obstant això, no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. mòdul individual que s'implanti ha de complir tots els requisits establerts a les bases d'aquesta categoria i s'ha d'oferir a preu de mercat.

Preu o rang

La solució Digitalització de processos s'ofereix a partir de 6000 €

Tens cap dubte?

Si tens alguna consulta o vols que t'assessorem en tot el procés, posa't en contacte amb nosaltres:

Obtenir lajuda sobre el kit digital

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital