Facturació

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d'emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i la securització dels teus processos de negoci.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital

Categoria de la solució:

Factura electrònica

Fins a 2.000€

Dirigit als segments:

0 < 3 empleats: 1.000€ Segment III.

3 < 9 empleats: 2.000€ Segment II.

10 < 50 empleats: 2.000€ Segment I.

Descripció de la solució:

Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.

Factures il·limitades: podreu emetre i rebre un nombre il·limitat de factures.

Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un nombre il·limitat de clients.

Productes o serveis il·limitats: podreu crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.

Enviament i recepció de factures: la solució implantada per l'Agent Digitalitzador de la vostra elecció us permetrà enviar i rebre factures electròniques directament, almenys per correu electrònic.

Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.

Còpia de seguretat periòdiques: podràs fer còpies de seguretat, amb possibilitat d'una periodicitat diària.

1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge d'almenys 1GB per a les factures.

Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.

Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures.

Generació d'un registre de facturació: la solució us permetrà generar un registre de facturació, de manera simultània o immediatament anterior a l'expedició de cada factura.

Emissió de factures verificables: la solució ha d'habilitar l'emissió de factures, tant en paper com de forma electrònica, que puguin ser verificables amb l'Agència Tributària per part del comprador.

Verificació presencial: la solució ha de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.

Declaració responsable: la solució haurà de disposar d'una declaració responsable per part del fabricant o desenvolupador acreditant que el programari compleix la normativa tributària vigent.

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, els requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa aplicable.

Preu o rang

La solució de facturació s'ofereix a partir de 6000€

Tens cap dubte?

Si tens alguna consulta o vols que t'assessorem en tot el procés, posa't en contacte amb nosaltres:

Obtenir lajuda sobre el kit digital

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital