Marketplace

L'objectiu principal d'aquesta categoria és ajudar-vos a dirigir les vostres referències i productes per incrementar el vostre nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les vostres referències i productes a les necessitats externes..

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital

Categoria de la solució:

Marketplace

Fins a 2.000€

Dirigit als segments:

0 < 3 empleats: 1.000€ Segment III.

3 < 9 empleats: 2.000€ Segment II.

10 < 50 empleats: 2.000€ Segment I.

Descripció de la solució:

Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou l'obertura de compte i alta del teu perfil, pel teu compte, almenys en una plataforma de Marketplace i, almenys, un país.

Anàlisi de la competència: la solució inclou la realització d'una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.

Disseny i definició de l'estratègia de negoci: la solució inclou la generació de l'estratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

Creació del contingut del llistat: definició de, almenys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

Alta de referències: càrrega de, almenys, deu referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, llevat que no disposis d'aquest número, cas en què podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

L'import de l'ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d'alta a la plataforma.

Preu o rang

La solució Marketplace s'ofereix a partir de 2000€

Tens cap dubte?

Si tens alguna consulta o vols que t'assessorem en tot el procés, posa't en contacte amb nosaltres:

Obtenir lajuda sobre el kit digital

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESSILÈNCIA

Logos kit digital